Nieuwsbrief nr. 10: ALV - Wapen Gorssel - rectificatie foto - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 10: ALV - Wapen Gorssel - rectificatie foto

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022
Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 10
 

Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 7 juni 2022, aanvang 19.30 uur, in Het Hart te Eefde.
Aansluitend aan de ledenvergadering zal Henk Hietbrink een lezing verzorgen over de geschiedenis van het landgoed Het Hassink te Epse. Huize Hassink is op 21 maart 1945 door de geallieerden gebombardeerd en volledig vernield. Het is tot nu toe niet herbouwd.
 

 
 
 

Het wapen van de gemeente Gorssel
Het wapen van de oude gemeente Gorssel dateert uit 1853. Ik heb me altijd al verbaasd over die Koerhuistoren op het Gorsselse wapen. Het was immers een eeuwenoude wachttoren van Deventer en was bedoeld om het gevaar vanuit hertogdom Gelre, waartoe ook Gorssel behoorde, vroegtijdig te signaleren. Het was dus eigenlijk een toren van onze vijand.
 
De eerste vermelding van het bestaan van de toren dateert uit 1340. Pas in 1864, na meer dan 500 jaar, is hij definitief afgebroken omdat toen vanuit Gelderland geen gevaar meer voor Deventer dreigde.
 
In Ons Markenboek 1984-1 staat uitgebreid beschreven hoe het wapen tot stand is gekomen. Toen in 1852 in de Staatscourant verscheen dat burgemeesters een onderscheidingsteken met daarop het wapen van de gemeente reageerde burgemeester J.A. Vuller onmiddellijk. Via Gedeputeerde Staten vroeg hij bij de minister van Binnenlandse Zaken om goedkeuring.  Binnen een week kreeg hij die. Daarna moest het wapen ook nog aan Koning Willem III worden voorgelegd. Zijn instemming kwam op 1 april 1853. De achtergrond moest geel zijn en de toren azur.
 
In zijn aanvraag had de burgemeester aangegeven dat Gorssel al in 1340 bestond onder de naam Coerslo, genoemd dus naar de oude wachttoren. Dit blijkt onjuist te zijn. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat de oudste benaming Gerstlo is. Latere spellingen zijn onder andere Gerslo, Ghorstlo, Grostlo, Gorsseloo, Gorsseln en Gorssel. Waarom de burgemeester voor een toren in Deventer heeft gekozen zal altijd wel onduidelijk blijven.  Sinds 2005 bestaat de gemeente Gorssel niet meer, maar de toren leeft nog steeds voort. Hij is nu opgenomen in het wapen van de gemeente Lochem. Alleen de kleuren zijn daarin omgedraaid. Wat zou Koning Willem III hiervan gevonden hebben?
 
 
 

 
Rectificatie foto
 
In de nieuwsbrief nr. 09 van vorige week plaatsten we een foto van een schoonmaakploeg bestaande uit mannen en vrouwen. We hebben inmiddels twee reacties binnengekregen van mensen die zeker menen te weten dat deze foto niets met de watersnoodramp en Bruinisse te maken heeft, maar dat het een ploeg is die de nieuwe Kerk (Ons Huis) in Harfsen gereed heeft gemaakt voor de opening. Dit moet omstreeks 1950 zijn geweest. Inmiddels hebben we ook al een behoorlijk aantal namen ontvangen, maar er ontbreken er ook nog wel een aantal. Daarom hebben we de foto als bijlage bijgevoegd, hopelijk levert dat weer een aantal reacties op.
 
 

 
Tot slot      
 
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.         
 
      
 
Met vriendelijke groet,        
 
Gerrit Groot Wassink        
 
Redactie Nieuwsbrief         
 
     
 
      
 
        
 
        
 
Uitschrijven:           
 
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com           
 
 
Terug naar de inhoud