Nieuwsbrief nr. 11: ALV - Expositie - Ijssellinie - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 11: ALV - Expositie - Ijssellinie

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022

Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 11Algemene Ledenvergadering (herinnering)
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 7 juni 2022, aanvang 19.30 uur in Het Hart te Eefde. Aansluitend aan de ledenvergadering zal Henk Hietbrink een lezing verzorgen over de geschiedenis van het landgoed Het Hassink te Epse. Leden en hun gezinsleden hebben gratis toegang. Niet-leden zijn ook van harte welkom, zij betalen € 5,- entree.Expositie schilderijen van Hendrik Blankenberg
Hendrik Blankenberg is geboren in Harfsen op boerderij de Braakhekke nabij de Braakhekkebulten. Hij is vanaf ongeveer 1974 gaan schilderen. In het begin maakte hij alleen olieverf doeken, later ging hij ook aquarelleren en heeft hij zich het gouache eigen gemaakt. Op veel plekken heeft Hendrik zijn werk mogen vertonen o.a. bij Gouden Handen in ’s Heerenbergh, de Bergkerk in Deventer en Piet Bosch museum in Holten. Hendrik genoot erg van de natuur en de mooie luchten. Hij probeerde deze liefde op het doek uit te beelden.
Na zijn overlijden in 2016 hebben de dochters van Hendrik van zijn schilderijen ansichtkaarten laten maken. Die worden bij Landwinkel de Winde in Harfsen en in de toekomst op meerdere plekken verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar KWF en de Parkinson stichting.
Een groot aantal van zijn schilderijen worden tot begin september in het Tramstation aan de Van de Capellenlaan in Gorssel geëxposeerd. In de maand juni is het Tramstation open op dinsdag van 14-16 uur, donderdag 10-12 uur en vrijdag 10-12 uur. In juli en augustus is het Tramstation gesloten. Buiten de openingstijden is de expositie van buitenaf te zien.IJssellinie, tijdens de koude oorlog
De IJssellinie, een verdedigingswerk tijdens de koude oorlog, is gelukkig nooit in werking gesteld. Het zou voor de Epse, Gorssel, Eefde en nog heel veel meer dorpen en steden langs de IJssel een ramp hebben betekend.  
Vrij snel na de Tweede Wereldoorlog begon in militaire en politieke kringen de angst voor een aanval van de Russen op West-Europa toe te nemen. Andersom waren de Russen bevreesd voor een aanval vanuit het Westen. Hierdoor ontstond in beide kampen een wapenwedloop. Voor Nederland waren de Russen toen veel dichter bij dan tegenwoordig. Hun macht ging tot en met Oost-Duitsland. In West-Duitsland was het leger ontmanteld, kortom de Russen konden zo doorstoten naar Nederland was de gedachte.  
Nederland had al eeuwenlang ervaring met het beschermen van (West) Nederland met water.  Nu het gevaar uit het oosten kwam, ontstond al snel de gedachte om ons land te beschermen door de IJssel te laten overstromen zodanig dat vanaf de Rijn bij Nijmegen tot aan Kampen een strook van circa 10 km breed water zou ontstaan. De waterhoogte moest zodanig zijn dat er niet gevaren kon worden en dat tanks en andere voertuigen er niet doorheen konden rijden.  
In de periode 1951-1953 werden in de Waal bij Nijmegen, in de Rijn bij Arnhem en in de IJssel tussen Deventer en Olst barrières gebouwd die daar in geval van nood het water zouden kunnen opstuwen. Met nog wat aanvullende werken zou hierdoor een brede waterstrook ontstaan. De bouw van de IJssellinie werd in het uiterste geheim uitgevoerd. De lokale bevolking had geen idee wat er gebouwd werd. Later bleek dat in Moskou gedetailleerde tekeningen van alle bouwwerken aanwezig waren.  

Met de IJssellinie hoopte men de opmars van het Russische leger zodanig te kunnen vertragen dat Engeland en Amerika ons te hulp zouden kunnen schieten. Of dit een realistische gedachte was, daar kun je over redetwisten. Al in 1964 is de IJssellinie opgeheven en begon men aan een gedeeltelijke sloop. In de omgeving van landgoed De Haere tussen Deventer en Olst  zijn nog diverse kazematten en bunkers te vinden die onderdeel waren van de verdedigingslinie. De geheimhouding is pas in 1990 opgeheven.  
Gelukkig is de IJssellinie nooit in werking gesteld en ook nooit uitgetest. Was dit wel gebeurd dan zou dat een grote ramp zijn geworden. Honderd duizenden mensen zouden hebben moeten evacueren. Heel veel dieren zouden zijn verdronken. De economische schade zou zeer groot geweest zijn.
Wilt u meer lezen over de IJssellinie kijk dan op https://www.deelfmarken.nl/ons-markenboek.html en selecteer ‘Ons Markenboek 2002-2. Ook op https://www.ijssellinie.nl/de-geschiedenis/ is veel informatie te vinden.


Tot slot       
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.         
       
      
Met vriendelijke groet,        
Gerrit Groot Wassink        
Redactie Nieuwsbrief         
      
      
        
        
Uitschrijven:           
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com           
     

Terug naar de inhoud