Nieuwsbrief nr. 12: Flonkergood - Ontstaan IJssel - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 12: Flonkergood - Ontstaan IJssel

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022

Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 12

Een dialectverhaal schrijven voor Flonkergood 2023
Vind u het leuk om een verhaal in het dialect te schrijven? Ga dan vlug aan de slag en stuur uw verhaal in. De mooiste, leukste of grappigste verhalen worden in 't 'Kadobuukske Flonkergood' geplaatst. Wellicht is het de start van een glanzende schrijverscarrière. Belangstelling? Kijk dan in de bijlage voor meer informatie.

Het ontstaan van de IJssel
Nederland is in vergelijking met andere Europese landen zeer laag gelegen. Vandaar dat al sinds miljoenen jaren tal van rivieren in Nederland in de Noordzee of de Zuiderzee (nu IJsselmeer) uitmonden. De meeste van deze rivieren zoals de Rijn en de Maas, maar ook kleinere rivieren zoals De Oude IJssel, de Berkel en de Vecht bestaan al heel lang. Deze rivieren waren hier eerder dan de bewoners. Er is echter een belangrijke uitzondering en dat is de IJssel. De eerste kaarten van ons gebied stammen uit de Romeinse tijd. Daar staan alle genoemde rivieren op, behalve de (Gelderse) IJssel die tegenwoordig van Arnhem via Doesburg, Zutphen en Deventer naar Kampen stroomt.
De rivier die we de Oude IJssel noemen stroomt vanuit Duitsland via Doetinchem naar Doesburg. In de Roemeinse tijd boog de rivier bij Doesburg af naar het westen om bij Arnhem haar water in de Rijn af te leveren. Hetzelfde gold voor de Berkel die bij Zutphen ook richting Arnhem afboog. Riviertjes ten noorden van Gorssel, zoals de Schipbeek, bogen naar het noorden af en mondden bij Kampen uit in de Zuiderzee. Tussen Zutphen en Gorssel namelijk lag een zandrug die voor de stroomrichtingen van de rivieren zorgde.

Ongeveer 1500 jaar geleden was de aanvoer van water vanuit de Rijn zo groot dat het niet snel genoeg richting Noordzee kon worden afgevoerd. De enorme aanvoer van water perste zich tegen de bestaande stroomrichting in vanaf Arnhem ook richting Doesburg en Zutphen. De zandrug tussen Zutphen en Gorssel werd door de watermassa gedeeltelijk weggespoeld en het water vond haar weg richting Zuiderzee. Vanaf dat moment stroomt (een deel van het) Rijnwater via Zutphen en Deventer richting Zuiderzee en noemen we dit deel de IJssel of Gelderse IJssel. Ook het water van de Oude IJsel en de Berkel wordt sindsdien door de Gelderse IJssel naar de Zuiderzee/IJsselmeer getransporteerd. De stroomrichting van de rivier tussen Arnhem en Zutphen is dus 1500 jaar geleden omgedraaid.  

Tot slot   
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.         
        
      
Met vriendelijke groet,         
Gerrit Groot Wassink         
Redactie Nieuwsbrief          
      
       
         
         
Uitschrijven:          
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com            
Terug naar de inhoud