Nieuwsbrief nr. 13: Watersnoodramp 1953: Foto's hulpploegen Gorssel - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 13: Watersnoodramp 1953: Foto's hulpploegen Gorssel

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022

Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 13
 
 
 
Watersnoodramp 1953: Foto's van hulpploegen uit Gemeente Gorssel
 
 
In februari van dit jaar publiceerden we een uitgebreid verhaal in “Ons Markenboek” over de watersnoodramp in Zeeland en hoe de gemeente Gorssel en haar bewoners de Zeeuwse plaats Bruinisse hielpen om deze ramp te boven te komen. Boerenzoons reisden naar Bruinisse om landbouwwerktuigen schoon te maken en naar een droge plek te verplaatsen, de jongens van De Mettray hielpen bij het bergen van kadavers, bedrijven en organisaties stelden machines en gereedschappen beschikbaar, dames van de Bond van Plattelandsvrouwen breiden heel veel sokken, negentig kinderen uit Bruinisse kregen een heerlijke vakantie aangeboden bij gezinnen in een van Gorssels dorpen en tot slot werd een muziekkoepel in Bruinisse gebouwd. Het gemeentebestuur van Gorssel coördineerde al deze activiteiten en stationeerde zelfs een ambtenaar in Bruinisse om een en ander in goede banen te leiden.  
 
 
We publiceerden ook foto’s van een grote groep jonge vrouwen die naar Bruinisse togen om daar te helpen met het schoonmaken van de woningen. Van meerdere lezers kregen we de vraag: wie zijn die stoere dames op die foto’s? Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we de foto’s via verschillende media, waaronder deze nieuwsbrief, aan de lezers voorgelegd. Ondanks het feit dat deze ramp inmiddels bijna 70 jaar geleden plaatsvond is het gelukt om van een groot aantal dames de naam te achterhalen. Iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen, hartelijk dank.   
 
 
In de bijlagen treft u vier foto’s aan met de namen van de stoere dames, voor zover die nu bekend zijn. Weet u nog een of meer van de ontbrekende namen, aarzel niet en mail ze naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com of bel 0575-491224.  
 
 
Op homepage van www.deelfmarken.nl zijn niet alleen de foto's van deze damesploeg, maar ook die van de boerenzoons te bekijken. Tevens kunt u daar het verhaal over de watersnood en de hulp vanuit de gemeente Gorssel nog eens nalezen.

Tot slot         
 
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.           
 
         
 
        
 
Met vriendelijke groet,          
 
Gerrit Groot Wassink          
 
Redactie Nieuwsbrief           
 
        
 
Bijlagen:        
 

 
        
 
Uitschrijven:             
 
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com             
 
       
 
Terug naar de inhoud