Nieuwsbrief nr. 15: Muurresten De Wolzak - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 15: Muurresten De Wolzak

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022

Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 15


Muurresten van eerste gemeentehuis gevonden
In Eefde wordt door Schagen Infra al een aantal maanden aan de herstructurering van de Dr. Van der Hoevenlaan gewerkt. Daarbij wordt tegelijkertijd ook De Wolzaklaan onderhanden genomen. De aannemer heeft daarbij een aantal oude muurresten ontdekt. Voor nader onderzoek aan deze resten is een archeoloog ingeschakeld. Het gaat zeer waarschijnlijk over de restanten van Landhuis De Wolzak. Dit landhuis was begin 19e eeuw eigendom van J.J. de Vuller, de eerste burgemeester en tevens gemeentesecretaris van de gemeente Gorssel. Burgemeester J.J. de Vuller woonde in Zutphen en heeft zelf waarschijnlijk niet op De Wolzak gewoond. Wel was de secretarie van de gemeente er gevestigd en ook werden hier de gemeenteraadsvergaderingen gehouden. J.J. de Vuller was burgemeester van 1811 tot 1830, waarna hij werd opgevolgd door zijn vrijgezelle zoon Jan Anton die tot 1860 als burgemeester aanbleef. Tijdens het burgemeesterschap van Jan Anton de Vuller bleef de secretarie gevestigd op De Wolzak, maar gemeenteraadsvergaderingen werden in Hotel De Laatste Stuiver gehouden. Het landhuis is waarschijnlijk gedurende het burgemeesterschap van J.A. de Vuller afgebroken (in 1838?) en er vlak naast herbouwd. Aangenomen wordt dat Jan Anton vanaf dat moment wel op De Wolzak heeft gewoond. Gedurende de gehele periode dat vader en zoon De Vuller burgemeester waren heeft De Wolzak als gemeentehuis gefungeerd. Na zijn aftreden is Jan Anton op De Wolzak blijven wonen tot zijn overlijden in 1883. In april 1951 werd De Wolzak afgebroken en de grond verkaveld voor de bouw van bungalows. De oprijlaan van het landhuis is als De Wolzaklaan gebleven.   


Het onderzoek naar de muurresten is nog niet afgesloten. Het eindrapport laat dan ook nog even op zich wachten. Mocht dat nieuwe inzichten en informatie opleveren, dan zullen we u daarover zeker informeren.  

Deze ongedateerde foto van De Wolzak is onder andere in het boek van J. de Graaf te vinden.  

Bronnen:
Schagen Infra: App 'Traverse Eefde'
De Elf Marken: 'Ons Markenboek 1994-3'
J. de Graaf: 'Uit Gorssel's verleden'


Tot slot    
Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.           
          
        
Met vriendelijke groet,           
De Elf Marken Gorssel
Gerrit Groot Wassink          
Redacteur Nieuwsbrief            
        
         
     
           
Uitschrijven:            
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com              
        
Terug naar de inhoud