Nieuwsbrief nr. 16: ALV - Zutphen 19e eeuw - Streektaaldictee - Station Laren - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 16: ALV - Zutphen 19e eeuw - Streektaaldictee - Station Laren

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2021

Nieuwsbrief De Elf Marken 2021 nr. 16

Algemene Ledenvergadering De Elf Marken
In 2020 kon de jaarlijkse ledenvergadering in verband met de coronapandemie niet worden gehouden. De gecombineerde 2020- en 2021-jaarvergadering zal nu gehouden worden op 9 november 2021, aanvang 19.30 uur in de Protestantse Kerk aan de Hoofdstraat in Gorssel
De agenda vindt u in “Ons Markenboek” dat u binnenkort ontvangt.
Na de formele jaarvergadering zullen een aantal interessante fragmenten uit filmpjes van “Allemaal1 TV” worden vertoond. Deze zijn in het kader van "75+1 jaar vrijheid" in nauwe samenwerking met De Elf Marken gemaakt. Het belooft een ouderwets gezellige en informatieve avond te worden. Een corona QR-code is voor deze avond niet nodig.
 
Zutphen in de negentiende eeuw
De Historische Vereniging Zutphen (HVZ) viert in november haar 40-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan wordt op vrijdag 12 november 2021 een symposium georganiseerd onder de titel "De Vergeten Eeuw: Zutphen in de Negentiende Eeuw ".
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Zutphen? Meer informatie vindt u in bijlage 1.

Oost-Gelders Streektaaldictee
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers organiseert op donderdagavond 11 november in Hummelo het Streektaaldictee. Zo zegge wi-j dat, zo schrieve wi-j dat!  Wilt u hieraan meedoen, kijk dan op bijlage 2.

Station Laren op oude topografische kaarten
Een poosje geleden zat ik te bladeren in het prachtige plaatjesboek “Gemeente Gorssel door de jaren heen”. Tussen de plaatjes van het dorp Almen viel mijn oog plotseling op plaatje nr. 194 “Station Laren”. Als niet-Almenaar was mijn eerste gedachte “wat moet een plaatje van Station Laren in dit boek?" Zowel in Laren als in Almen is tegenwoordig bovendien geen station. Daarom heb ik de oude topografische kaarten er maar eens bij gepakt. En ja hoor, daar vond ik Station Laren aan de weg van Almen (via de Ehze) naar Laren waar de spoorlijn Zutphen-Hengelo kruist. Dat station lag dus veel dichter bij Almen dan bij Laren. Het station lag wel op grondgebied van de oude Gemeente Laren. De aanduiding Station Laren klopt dus wel. Als je op internet wat verder gaat zoeken dan ontdek je dat ook de aanduiding Station Laren-Almen of Station Harkelbrug werd gebruikt.  

Volgens Wikipedia is het station geopend in 1865. Het is 70 jaar lang tot 1935 in bedrijf geweest. Het emplacement is daarna gebruikt als kruisingsstation. De oudste kaart waarop het “Station Laren” vermeld staat is 1867. Van 1933 tot 1965 staat “halte” op de kaarten vermeld.  
Het voormalig station is nu een gemeentelijk monument. Het is een karakteristiek gebouw met de typische kenmerken van een klein plattelandsstation uit de negentiende eeuw. Het wordt particulier bewoond.
In bijlage 3 hebben we de topografische kaarten van 1900, 1940, 1980 en 2020 weergegeven. Daarop is natuurlijk nog veel meer te zien. Bijvoorbeeld de veranderingen van de Berkel zijn daarop duidelijk te zien.

Tot slot
Natuurlijk hebt u (als u lid bent van de Rabobank) al gestemd op De Elf Marken. Daarvoor onze hartelijk dank. Zodra we weten wat dat heeft opgeleverd, laten we u dat natuurlijk weten. Was u nog vergeten om te stemmen, dit kan nog tot a.s. zondag 24 oktober.  
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.  

Met vriendelijke groet,
Gerrit Groot Wassink
Redactie Nieuwsbrief  
 
 
Uitschrijven:  
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com    
Terug naar de inhoud