Nieuwsbrief nr. 19: Lezing - Elfuursweg - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 19: Lezing - Elfuursweg

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022

Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 19


Lezing Historische Vereniging De Elf Marken in Epse
Dinsdag 4 oktober zal Ornitholoog Dr. Gerard C. Boere uit Gorssel in het kerkje van de Protestantse Gemeente te Epse een lezing verzorgen over de natuur in Noord en Zuid-
Siberië. Gerard wordt in binnen- en buitenland beschouwd als een groot deskundige op het gebied van de vogeltrek. In 1971 studeerde hij af in de zoögeografie en paleontologie. Vervolgens promoveerde Gerard op het internationale belang van de Waddenzee voor de verschillende (sub) arctische steltlopers. Daarbij was hij ook van jongs af aan actief in het ringonderzoek. Naast dat veldwerk was de politiek en het bestuurswerk een dikke rode draad in zijn carrière. Naar zijn mening is politiek belangrijker voor het trekvogelonderzoek dan veel mensen zich realiseren.
Gerard Boere zet zich al meer dan 50 jaar in voor de bescherming van vogels, zowel privé als werkgerelateerd. Nationaal, maar ook internationaal. Ook na zijn pensionering is hij hier veel tijd in blijven steken. Zo heeft hij een enorme inspanning geleverd voor de bescherming van trekvogels naar Afrika, waarin onze eigen Waddenzee een zeer belangrijke rol speelt. Zijn onderzoek bracht hem naar de Sovjet Unie. Zelfs midden in de Koude Oorlog was er via de trekvogels en het onderzoek altijd een actief lijntje naar de Sovjet Unie. In zijn lezing zal Gerard het vooral hebben over zijn belevenissen in het Aziatische deel van Rusland zowel de steppe als de toendragebieden.
U vindt het kerkje aan de Lochemseweg 36, 7214 RK Epse. De deuren gaan om 19.30 uur open en de lezing begint om 20.00 uur.
Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen € 5,00.


De reuzenzwartkopmeeuw

Elfuursweg in Gorssel
In ‘Ons Markenboek 2002-2 van ruim 20 jaar geleden staat een uitgebreid verhaal van de heer H. Schoenmaker te lezen over deze straatnaam. In het kort komt het erop neer dat de gemeenteraad op 4 juli 1949 heeft vastgesteld dat de straat Elfuurweg gaat heten. In het raadsbesluit wordt bedoeld de weg die loopt vanaf 't Elf Uur naar de Huzarenlaan. Op zich is hier niets bijzonders aan, ware het niet dat op de straatnaambordjes al 73 jaar Elfuursweg wordt vermeld. Dus met toevoeging van een s.

                
Ook in gemeentelijke publicaties en kaarten wordt altijd de straatnaam met een s vermeld. Dat neemt niet weg dat de officiële naam nog steeds Elfuurweg is. In de afgelopen 73 jaar is kennelijk niemand op het idee gekomen dit foutje te herstellen. Maar ik denk dat de meeste aanwonenden die extra s na 73 jaar niet meer willen missen.


Restaurant 't Elf Uur verschuilt zich steeds meer achter een grote heg


Tot slot
Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.

Met vriendelijke groet,
De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot WassinkUitschrijven:
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com
Terug naar de inhoud