Nieuwsbrief nr. 22: Molensteen - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 22: Molensteen

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2021

Nieuwsbrief De Elf Marken 2021 nr. 22


Molensteen
In Ons Markenboek 2021-4 van november j.l. publiceerden we een verhaal over Korenmolen De Hoop die vroeger aan de Molenweg in Gorssel stond. Aan het slot van het verhaal schrijven we dat een van de twee molenstenen in 1960 bij werkzaamheden in een gat is gezakt en dat de steen te zwaar was om er weer uit te tillen. De steen zou dus nog diep begraven liggen in de buurt van de molensteen die tegenwoordig op de hoek van de twee straten ligt. Een en ander is gebaseerd op een verhaal dat in Gorssel de ronde doet.
Ons lid Henk Kraaijenbrink die bijzonder geïnteresseerd is in alles wat met de geschiedenis van de molen en de latere Coöperatie te maken heeft twijfels over dit verhaal. Hij meent aanwijzingen te hebben dat de twee molenstenen is in de jaren ’70 nog netjes gebroederlijk naast elkaar lagen. Ook over het in een gat zakken heeft hij zijn twijfels.
Er moeten in Gorssel of omgeving vast nog mensen zijn die het ware verhaal kennen. Weet u hier meer van meldt het ons via www.d11m.nieuwsbrief@outlook.com of bel met Gerrit Groot Wassink 06-22403774.


Kerstfeest
Als u deze nieuwsbrief leest is bijna of misschien al wel helemaal kerst. We hopen dat ondanks de beperkingen die dit jaar gelden u toch fijne kerstdagen mag beleven.Tot slot
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.  

Met vriendelijke groet,
Gerrit Groot Wassink
Redactie Nieuwsbrief  
Terug naar de inhoud