2023 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

2023

Vereniging > Jaarverslagen
JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2023
 
 
40-jarig jubileum
In het jaar 2023 vierden we ons 40-jarig jubileum. De speciale commissie heeft hier een mooi feest van gemaakt met een presentatie waarin de geschiedenis van onze vijf dorpen centraal stond:
·         20 april, Almen door Jan Haijtink
·         16 mei, Harfsen door Gerri Smale
·         28 september, Gorssel door Joop Hekkelman
·         24 oktober, Epse door Henk Hietbrink
·         23 november, Eefde door Johan te Linde
Het was een groot succes en leidde in alle dorpen tot volle en overvolle zalen. Het leverde veel aandacht op in de regionale  bladen, en ook veel nieuwe leden. We sluiten het jaar 2023 af met  84 sponsors en 729 leden.
 
 
Bestuurswisselingen
Op 13 juni 2023 vond de ledenvergadering in het Bosrestaurant plaats.
Henk Hietbrink en Johan te Linde zijn opnieuw herkozen voor een periode van 3 jaar. Nieuw in het bestuur zijn Henk Muileman (Almen) en Caroline Dijkerman (Harfsen). Caroline zal per 1 januari 2024 het secretarisschap overnemen van Johan te Linde.
 
 
Financiën
De financiële positie van de vereniging is zeer goed te noemen. Het eigen vermogen is ruim voldoende om de vereniging draaiend te houden en nieuwe investeringen te doen.
 
 
Onze werkgroepen
Naast de vier OMB-boekjes, nieuwsbrieven en andere publiciteit heeft de Redactiecommissie een jubileumboekje gemaakt over de geschiedenis van De Elf Marken. Dit boekje werd uitgedeeld na afloop van de lezingen.

Als gevolg van de coronacrisis heeft de werkgroep Genealogie de genealogische dag familie Makkink verplaatst naar 25 mei 2024.

Elke dinsdagmiddag, donderdagmorgen en vrijdagmorgen verwerkt de werkgroep Bibliotheek en Archief nieuwe aanwinsten en ontvangen zij bezoekers. Op donderdag wordt met name gewerkt aan het toegankelijk maken van foto’s en films.

In het TramsIntern hebben met name de gebroeders Wim en Henk Besselink veel werk verricht en met hulp van TSB de technische infrastructuur en hardware vernieuwd en klaar gemaakt voor de toekomst.

In het Tramstation is de cursus ‘dialect schrijven en lezen’ met Joop Hekkelman als cursusleider weer van start gegaan.

De werkgroep Begraafplaatsen en Monumenten heeft na het opknappen van de zes monumentale graven op de begraafplaats van Gorssel, in een aantal dagdelen het verdere onderhoud aan deze graven voor haar rekening genomen.
 
Jan Venselaar heeft een jaarverslag 2023 ingediend bij het bestuur. Hierin staan de activiteiten welke in de gemeente Lochem op archeologisch gebied hebben plaatsgevonden. De werkgroep Archeologie heeft een bestand aangemaakt waarin alle archeologische vondsten in ons werkgebied zijn opgenomen.
 
 
Gemeente Gorssel in bange dagen
Er is hard gewerkt door de redactiegroep aan het boek ‘Gemeente Gorssel in bange dagen’, over WO2 in de gemeente Gorssel, opvolger van het boek ‘De Voet Dwars’ (1995). De werkgroep hoopt in 2024 het boek te kunnen afronden.
 
 
Tramstation
Het tramstation is iedere dinsdagmiddag, donderdagmorgen en vrijdagmorgen open.  Openstelling op de eerste zaterdag van de maand vindt alleen nog plaats bij bijzondere gelegenheden.
Er zijn vijf exposities geweest:
 
Schilderijen van Claske de Waal en Lyda te Linde gecombineerd met poppen van mevrouw R. Scheide-Veeneman
Schilderijen van Gerda Starink
    Schilderijen van Rikie Starkenburg-Garritsen en glasfuse-werk van Hannie Boezewinkel
    Tentoonstelling over de Bloemenkamp
    Schilderijen van Lily Oosterwijk
    Foto’s van de Gemeente Gorssel door Henk Hietbrink
 
 
Lezingen
In 2023 heeft de Elf Marken historische wandelingen in Harfsen, Joppe en Eefde georganiseerd. De wandelingen, iedereen is welkom, maar ze zijn vooral bedoeld om nieuwe inwoners kennis te laten maken met de historie van hun dorp.

In 2023 zijn (naast de jubileumlezingen) de volgende lezingen gehouden:
9 februari: Monique Hafkamp over de ontwikkelingen in de beeldhouwkunst vanaf eind 19e en gedurende de 20e eeuw.
2 maart: Dick ten Hoopen, gepensioneerd huisarts in Drenthe en streektaalschrijver heeft voor een volle zaal een voordracht gehouden over voorvallen in zijn huisartsenpraktijk.
21 maart: Gezamenlijke lezing met HGL door Luc Panhuysen over het rampjaar 1672.
13 juni: Theo Marsman over de film ‘De Trots van Joppe’ 150 jaar RK kerk in Joppe.
 
 
Overige activiteiten
De jaarlijkse vrijwilligersavond werd op 15 december gehouden in het  Dorpshuus Hoeflo in Harfsen.
De Elf Marken was met een stand aanwezig op de midwinterbijeenkomst op 20 januar in Eefde.
Annie Albers en Johan te Linde hebben bij omroep Gelderland het commentaar ingesproken bij de dorpsfilm uit 1963 van Eefde. Deze film is op 1 mei uitgezonden.  
Zoals ieder jaar zijn leden van het bestuur op 4 mei naar de Houtwal en alle overige gedenkplaatsen gegaan om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Jan Haijtink heeft op 30 september op verzoek van de gemeente Lochem en van de dorpsraad Gorssel in het Tramstation voor nieuw ingezetenen een presentatie gegeven.
De Elf Marken heeft meegewerkt aan de expositie over Johan Derk van de Capellen in het stadsmuseum van Zwolle. Henk Hietbrink heeft hierover een lezing voor scholieren gehouden.
 
 
Boekenverkoop
De boeken ‘Stoomtram Zutphen – Deventer’, ‘Gorssel, van Agrarische Gemeenschap tot Forensendorp’ en ‘Eefde, kroniek van een verknipt dorp’ zijn nog steeds in het Tramstation en bij boekhandel Bechtle verkrijgbaar.
 
 
Tot slot
Tenslotte bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en een warm hart toedragen.
 
 
Eefde, maart 2024
J. te Linde, secretaris
Terug naar de inhoud