De Eendenkooi - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

De Eendenkooi

Dorpen > de Schoolt
Op donderdagmiddag 1 juni 2006 opende burgemeester Spekreijse van de gemeente Lochem samen met de eigenaren, de families De Winter en Scholthof, de herstelde eendenkooi ’t Schoolt aan de Wippertdijk in Kring Dorth.

De Eendenkooi ’t Schoolt is vroeger aangelegd door de heren van Dorth. In de eendenkooi werden eenden gevangen, die een welkome en smakelijke afwisseling vormden op het dagelijkse menu of de gevangen eenden werden verkocht.
Ik las in het persbericht van de gemeente en het artikel van de Stentor dat men de eenden afschoot. Dit lijkt mij niet juist; het vergt namelijk veel tijd en geduld om de wilde eenden te lokken en te vangen en enkele geweerschoten zou al dit werk voor langere tijd teniet doen.

Ongetwijfeld zal er weleens een eend neergeschoten zijn, maar een eendenkooi is een officieel erkende vanginrichting.

Sinds 1800 is de eendenkooi niet meer in gebruik en vervallen.
In overleg met de eigenaren is door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de agrarische natuurvereniging ‘t Onderholt, Stichting Natuur Anders en de gemeente Lochem een inrichtingsplan opgesteld om dit cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle element te herstellen.
De kooiplas is uitgegraven en de vangpijpen zijn weer zichtbaar zijn gemaakt. In de noordwestelijke hoek is een verhoogd plateau gemaakt, waar vanaf de eendenkooi goed te zien is.
Jammer genoeg zijn de 3 vangpijpen niet gerestaureerd.
Zie ook het artikel over de werking van de eendenkooi.  

Wim Besselink

Route:
Vanaf de Looweg/Ooldselaan (weg tussen Bathmen en Laren) rijdt u de Wittendijk op (afslag Camping de Vrolijk).
U volgt deze weg en na 2,7 km, na een bocht naar links, krijgt u aan de rechterkant de Kooidijk. Rij deze weg in.
Op de t-splitsing met de Wippertdijk ziet u een bos. Aan de rechterzijde ziet u de ingang in het met een plateau met info bord en kunt u naar de eendekooi wandelen.


Terug naar de inhoud