Lidmaatschap - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Lidmaatschap

Vereniging

Door lid te worden steunt u het historische en educatieve werk van De Elf Marken. Anderzijds heeft De Elf Marken haar leden ook veel te bieden.

Ons Markenboek
Leden ontvangen elk kwartaal Ons Markenboek. Dit is een A5-boekje met daarin een aantal historische publicaties die altijd iets te maken hebben met ons werkgebied de oude Gemeente Gorssel. Daarnaast treft u in het boekje ook verenigingsnieuws aan.

E-mailnieuwsbrief
Meestal een of twee keer in de maand informeren wij onze leden over actuele verenigingsactiviteiten. Vaak vullen we zo’n nieuwsbrief aan met een of enkele korte historische onderwerpen.  

Lezingen
Het is gebruikelijk om elk jaar in alle vijf dorpen in ons werkgebied een lezing over een interessant historisch onderwerp te organiseren. Hiervoor nodigen we meestal een externe spreker uit. Leden hebben gratis toegang tot deze lezingen. De entreeprijs voor niet-leden bedraagt € 5.

Excursies, wandelingen en dergelijke
Jaarlijks organiseren we voor onze leden enkele van dit soort interessante activiteiten. Afhankelijk van de soort activiteit kan hiervoor een financiële bijdrage worden gevraagd.

Historische informatie
Op dinsdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagochtend is ons verenigingsgebouw “Het Tramstation” in Gorssel geopend. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig die u kunnen helpen met uw historische vragen. Ook de bibliotheek kan dan geraadpleegd worden. Voor details, zie Activiteiten/Tramstation.

Contributie
De contributie bedraagt vanaf 2022 € 25 per jaar per gezin.
Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven verzoeken we om de contributie in januari over te maken naar bankrekening NL12RABO0301405611 ten name van De Elf Marken.

Aanmelden als lid
U kunt zich op deze website aanmelden als lid. Klik hier.

Lidmaatschap opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient bij voorkeur digitaal te geschieden voor 1 december van een lopend verenigingsjaar. Klik hier
Indien digitaal niet mogelijk is, dan kunt u ook een brief te sturen naar De Elf Marken, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel. Vermeld in elk geval uw naam en adres en indien beschikbaar ook uw lidnummer en e-mailadres.  
In 2011 zag het Tramstation er nog zo uit
Terug naar de inhoud