Nieuwsbrief nr. 01: Contributie - boek Eefde - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 01: Contributie - boek Eefde

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022

Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 01

Het nieuwe jaar is van start gegaan. We wensen al onze leden en hun geliefden een voorspoedig en gezond 2022 toe.
Net als de afgelopen twee jaar probeert De Elf Marken ondanks corona-beperkingen de activiteiten zoveel mogelijk op een veilige manier doorgang te laten vinden. Ook in 2022 zullen we u via Ons Markenboek en deze nieuwsbrieven zo goed mogelijk van het een en ander op de hoogte houden.

Contributie 2022
In het begin van het nieuwe jaar vragen uw aandacht voor de contributiebetaling voor het jaar 2022. In de Algemene Ledenvergadering van 9 november 2021 is een verhoging van € 20 naar € 25 vastgesteld. Voor leden die een machtiging hebben afgegeven zal dit bedrag in januari worden afgeschreven.  
Diegenen die geen automatische incasso hebben toegestaan, verzoeken wij de contributie zo snel mogelijk over te maken op NL12RABO0301405611 t.n.v. De Elf Marken. Ook zijn er leden die in 2021 vooruit hebben betaald. Wilt u even controleren of u het juiste bedrag hebt betaald? Indien u een factuur wenst, kunt u deze aanvragen via penningmeester.dem@outlook.com. Uiteraard zou u ons enorm helpen door een machtiging af te geven voor de jaarlijkse incasso. Dit kunt u aangeven via de website, of door de penningmeester een mail te sturen.

Eefde, kroniek van een verknipt dorp
In 2015 heeft De Elf Marken een zeer uitgebreid boek over het dorp Eefde uitgegeven. Aan de totstandkoming van dit boek is een aantal jaren intensief gewerkt door Bettie Dijkerman, Anny Nijenhuis, Rudy Beernink, Wijtse Doevendans, Gert kale, Homme Krol, Johan te Linde en Piet Staal. Het is een boek geworden dat elke Eefdenaar in zijn bezit moet hebben. Gelukkig zijn er nog steeds een aantal exemplaren te koop.  

De eerste veertig pagina’s zijn volledig gewijd aan de geschiedenis van Eefde. Die gaat van de eerste bewoners in de pre-historie tot circa 1950. Dat wil zeggen dat er ook volop aandacht aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog wordt geschonken.
Het volgende hoofdstuk heeft betrekking op de verbindingen in en met Eefde. Dat gaat over (paarden)tram- en buslijnen, over spoorverbindingen, wegen en bruggen en natuurlijk het Twentekanaal en de sluizen te Eefde.  
Wonen en leven in Eefde wordt belicht en er is een uitgebreide beschrijving van bijna honderd boerderijen. Ook kastelen, landhuizen en bijzondere woonhuizen komen aan de orde.  
Belangrijk is ook het hoofdstuk over werken in Eefde. Dat gaat van standwerker tot winkelier, van campingbaas tot hotelier en ook de Eefdese tehuizen en de Mettray worden beschreven. Ook het wel en wee van kapellen, kerken, scholen en de kazerne komt uitgebreid aan de orde. Verder is er een beschrijving van de diverse verenigingen in dorp. Het boek eindigt met een aantal bekende personen uit het heden en verleden van Eefde.

Het boek heeft een harde kaft en telt 381 pagina’s, bevat meer dan 600 foto’s, ook in kleur, formaat 210 x 297 mm. De prijs bedraagt € 35. Het boek kan besteld worden bij De Elf Marken door een e-mail te sturen naar www.info@deelfmarken.nl en is ook in de lokale boekhandel te koop.

Tot slot
We hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Groot Wassink
Redactie Nieuwsbrief
Terug naar de inhoud