Nieuwsbrief nr. 03: NLDoet - Namen helpers Bruinisse - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 03: NLDoet - Namen helpers Bruinisse

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022

Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 03

Werkzaamheden NL-Doet (rectificatie)
In de vorige nieuwsbrief staan de data waarop vrijwilligers worden gevraagd voor werkzaamheden in het kader van NL-Doet helaas foutief vermeld. Dit moet zijn vrijdag 11 en zaterdag 12 maart a.s. Wilt u meehelpen met deze voornamelijk buitenwerkzaamheden neem dan vooraf even contact op met Henk Hietbrink, tel. 0575-491992.

Watersnoodramp 1953 – Gem. Gorssel adopteert Bruinisse
In het februarinummer van Ons Markenboek dat u een week geleden hebt ontvangen staat een uitgebreid artikel over hoe de gemeente Gorssel en een groot aantal van haar inwoners in 1953 hulp aan de inwoners van de overstroomde gemeente Bruinisse hebben geboden. Bij het artikel zaten ook een paar prachtige foto’s van de damesschoonmaakploeg. Enkele lezers vroegen zich af wie op de foto’s stonden. Het antwoord weten wij ook niet. Daarom roepen we de hulp van de lezers van deze nieuwsbrief in.
We beschikken in totaal over vijf foto’s met daarop hulpverleners. Zie de bijlagen. Zo te zien betroffen het vooral dames in de leeftijd van zo’n 20 tot 40+ jaar. Deze zijn nu dus 90 tot 110+ jaar oud. We hopen daarom dat vooral kinderen van deze mensen hun ouders of familieleden herkennen en ons daarover willen informeren. De personen op de foto’s hebben we allemaal genummerd, dat maakt het reageren gemakkelijk.
Het kan ook zijn dat na het lezen van het artikel u zich realiseert dat u betrokken was bij die hulp of dat u uw ouders weleens hebt horen vertellen over de hulp aan Bruinisse. Die verhalen horen wij ook graag.  Zoals u in het artikel hebt kunnen lezen ging de hulp veel verder dan alleen schoonmaken. Wellicht zijn er mensen die hier nog foto’s of andere documenten over hebben. Mocht dat zo zijn dan horen we het graag.
Hopelijk kunnen we met uw hulp het verhaal nog completer maken. Alle reacties zijn welkom op d11m.nieuwsbrief@outlook.com.

Dit is een van de foto's. In de bijlage vindt u alle vijf foto's.Tot slot
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.  
 
Met vriendelijke groet,  
Gerrit Groot Wassink  
Redactie Nieuwsbrief   
 
   
   
Uitschrijven:      
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com      
Terug naar de inhoud