Nieuwsbrief nr. 12: 100 Jaar Martinuskerk Warnsveld - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 12: 100 Jaar Martinuskerk Warnsveld

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2021

Nieuwsbrief De Elf Marken 2021 nr. 12
 


 
 
1000 Jaar Martinuskerk Warnsveld
 
De Martinuskerk in Warnsveld bestaat al meer dan 900 jaar. Dat blijkt uit een oorkonde uit 1121 waarin Bisschop Godebaldus van Utrecht verregaande rechten aan de kerk verleende. In die tijd was de Martinuskerk kennelijk een van de belangrijkste kerken in deze omgeving. Zeer waarschijnlijk hebben in de middeleeuwen ook mensen vanuit omliggende plaatsen gebruik gemaakt van de kerk. Eefde is pas in 1944 kerkelijk afgesplitst van Warnsveld.

 
 
De oorkonde uit 1121 is het oudste document met betrekking tot de Martinuskerk dat tot dusver gevonden is. Sindsdien is er spaarzaam documentatie aanwezig. Pas vanaf de reformatie werd er een Kerckeboek bijgehouden. Over de periode voor 1121 is dus niets bekend. De grote vraag is: Wanneer en door wie de kerk is gesticht? Wie waren de kerkgangers, etc.

 
 
Een werkgroep van enkele enthousiastelingen probeert ook die oudste geschiedenis in kaart te brengen. Daarvoor zou men graag in contact komen met historici/mediëvisten en mensen die de weg weten in middeleeuws Latijn. Wilt u hieraan meewerken of kent u iemand die over deze kennis beschikt neem dan contact op met Henk Mulder, lid van het comité 1000 jaar Martinuskerk. Hij is te bereiken via e-mail mulder1931@gmail.com, telefoon 0575-520962 of 06-10178212.


 


   
   
Tot slot    
 
In Ons Markenboek van november hopen wij een artikel te plaatsen over de geschiedenis van de Martinuskerk die nu al bekend is.
 
 
Een foto van de prachtig gekalligrafeerde oorkonde treft u aan in de bijlage.
 
 
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.        
 
      
 
    
 
Met vriendelijke groet,       
 
Gerrit Groot Wassink       
 
Redactie Nieuwsbrief       
  
Bijlage: Oorkonde
 

Terug naar de inhoud