Nieuwsbrief nr. 21: 't Elf Uur - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 21: 't Elf Uur

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022
Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 21  


RaboClubActie
De resultaten van de RaboClubActie zijn bekend gemaakt. De Elf Marken mag binnenkort € 328,58 in ontvangst nemen. Dat is duidelijk minder dan vorig jaar toen de actie ruim € 600 opleverde. Dat schijnt te maken te hebben met de grote bekendheid van deze actie. Steeds meer verenigingen doen eraan mee. En dan geldt de bekende spreuk: ‘Vele varkens maken de spoeling dun’. Dat neemt niet weg dat veel leden op onze vereniging gestemd hebben. Hiervoor onze hartelijke dank.


’t Elf Uur
In nieuwsbrief 2022-19 schreef ik over de Elfuursweg die eigenlijk Elfuurweg heet. Daar werd door niemand op gereageerd. Iedereen kan waarschijnlijk wel vrede hebben met die extra s.  
Wel kreeg ik van een paar mensen de vraag hoe het restaurant (of de plek) aan de naam ’t Elfuur is gekomen. Natuurlijk had ik mezelf die vraag ook gesteld en was tot de ontdekking gekomen dat in de Markenboeken 1992-4, 1993-1, 1993-2, 1993-3, 2002-1 en 2002-2 deze vraag uitgebreid besproken is. In de uitgave 2002-2 zijn er zelfs twee artikelen aan gewijd. Telkens werden nieuwe veronderstellingen geponeerd, die één voor één ontkracht konden worden. Het lijkt me weinig zinvol om daar mee verder te gaan.
Wel is vastgesteld dat de naam al meer dan 140 jaar bestaat, want op zaterdag 8 juli 1882 stond de volgende advertentie in de Zutphensche Courant: "Notaris Klein te Gorssel zal Dinsdag 11 July 1882 om 2 uur op het erve "Het Elf Uur", gelegen te Gorssel, verkoopen voor G.W. Groot Velderman: 1 nieuwmelkte koe, 2 varkens, kippen, te velde staande rogge, haver en aardappelen, snijbak, melk- en ander deelgereedschap en eenig aardewerk." Hoe in de jaren vóór 1882 de naam Het Elf Uur is ontstaan zal altijd wel een raadsel blijven.
Links Restaurant ’t Elf Uur.


Agenda
10 november: Lezing te Almen
Op 10 november, aanvang 20.00 uur wordt in 'Ons Huis' in Almen door Marinus Overheul een lezing gehouden met de titel 'De Geschiedenis van de Landbouw'. Momenteel staat de landbouw voor een grote uitdaging en dat is in het verleden vaker voorgekomen.  
Noteer de datum vast. Meer details kunt u in een van de volgende nieuwsbrieven lezen.  

12 november: Genealogische dag
Op zaterdag 12 november van 10.00 tot 16.00 uur zal in de kerk te Gorssel weer de jaarlijkse genealogische dag worden gehouden. Dit keer zijn de familie Korenblik en Korenblek onderzocht. Wilt u meer weten over deze families of bent u gewoon geïnteresseerd in genealogie, dan moet u hier beslist naar toe.
Noteer de datum vast. Meer details kunt u in een van de volgende nieuwsbrieven lezen.
Als voorproefje al vast een foto van de verhuisauto van A.W. Korenblik & Zn. Eefde
Verhuizingen A.W. Korenblik & Zn. Eefde


Tot slot      
Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.             
           
          
Met vriendelijke groet,            
De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot Wassink           
          
          
      
            
Uitschrijven:               
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com               
Terug naar de inhoud