Nieuwsbrief nr. 13: Historische wandeling Joppe - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 13: Historische wandeling Joppe

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2021

Nieuwsbrief De Elf Marken 2021 nr. 13


Historische wandeling Joppe
Op zondagmiddag 5 september 2021 organiseert De Elf Marken een historische wandeling in het Joppe. Tijdens deze wandeling zal Henk Hietbrink vertellen over de historie van huize Joppe, kerk en pastorie, station Gorssel, hotel De Eikenboom, de Joppeschool en over statige woningen. Deze locaties liggen allemaal dicht bij elkaar. U hoeft dus geen groot wandelaar te zijn. De start is om 14.00 uur bij de r.k.-kerk in Joppe. Bij veel aanmeldingen zal er om 16.00 uur een tweede wandeling worden aangeboden.  
Vooraf aanmelden is noodzakelijk! U kunt zich tot uiterlijk 31 augustus aanmelden bij Gerri Smale, e-mailadres jssmale@planet.nl of telefoon 06-51019087.

De Joppekerk


Huize Joppe

Café Tramzicht 't Joppe


Station Gorssel-Joppe


Hotel De Eikenboom


Kring van Dorth

Hoge heerlijkheid  
Kring van Dorth is een buurtschap met een groots verleden. Het was gedurende vele honderden jaren een zogenaamde “Hoge Heerlijkheid”. De heer van Dorth was daarmee een belangrijk persoon met veel macht.   

Rechten van de Landsheer
Een hoge heerlijkheid was namelijk vanaf de middeleeuwen tot laat in de achttiende eeuw een zelfstandig gebied met eigen wetten en rechtspraak. De landsheer bezat ook het recht om lijfstraffen uit te delen en zelfs het halsrecht, het recht om misdadigers tot de galg te veroordelen en te laten executeren. Aan een hoge heerlijkheid waren daarnaast ook nog de rechten verbonden met betrekking tot jacht en visserij, het molenrecht en de benoeming van dragers van openbare ambten. Een belangrijke bron van inkomsten was het tiendrecht.

Franse tijd
In de onrustige Franse tijd veranderde er veel. De heerlijke rechten werden vanaf 1795 afgeschaft en daarmee de heerlijkheden (en het feodalisme) opgeheven. Er zijn bronnen waarin 1811 wordt genoemd als datum waarop de Hoge Heerlijkheid Kring van Dorth is afgeschaft.  
De rechtspraak werd voor het gehele land gelijkgetrokken en was na 1804 gebaseerd op de Code Napoléon.  

Zelfstandige gemeente
Na de Franse tijd in 1818 werd Kring van Dorth een zelfstandige gemeente Dorth. Dat gebeurde op grond van de “oude heerlijke rechten”. Het aantal inwoners was echter zo gering dat het 20 jaar later (in 1838) bij de Gemeente Gorssel werd gevoegd en daarmee definitief als zelfstandige bestuurseenheid verdween.  

Van kasteel naar landhuis
Vanaf de 14e eeuw stond in Kring van Dorth een kasteel dat in 1833 is vervangen door een voor de bewoners veel comfortabeler landhuis. Dit landhuis is diverse malen ingrijpend verbouwd en in 1927 zelfs geheel afgebroken en opnieuw opgebouwd en aangepast aan de "moderne tijd". Het huidige landhuis is de vijfde in een reeks van kastelen en landhuizen. Op de website www.deelfmarken.nl zijn onder het labels “Dorpen en Kring van Dorth” enkele oude foto’s van het landhuis te vinden.   
 

Bronnen:  
Wikipedia
Erfgoed Centrum Zutphen

Huize Dorth anno 2021


Tot Slot
  
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.         
        
      
Met vriendelijke groet,         
Gerrit Groot Wassink         
Redactie Nieuwsbrief    

Terug naar de inhoud