Nieuwsbrief nr. 05: Oorlogsvoorwerpen gezocht - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 05: Oorlogsvoorwerpen gezocht

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2022

Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 05


Oorlogsvoorwerpen WO2 gezocht voor inventarisatie en tentoonstelling
Op 4 en 5 mei a.s. wil de Historische Vereniging De Elf Marken uit Gorssel (contactpersoon: Piet Meininger) in samenwerking met een verzamelaar en de Oranjevereniging van Harfsen een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Harfsen organiseren in “Ons Gebouw” te Harfsen.
In Harfsen en de nabijgelegen dorpen in de regio heeft zich tijdens de oorlog en de bevrijding veel afgespeeld. Te denken valt aan onder anderen: wapendroppingen door het verzet, het bieden van schuilplaatsen aan onderduikers, de verzetsgroep rondom o.a. Gerrit Slagman, de V1-lanceringen bij Harfsen en Joppe, de Operatie Cannonshot, de Canadese IJssel oversteek vanuit Gorssel en zware gevechten bij de bevrijding van Oud Harfsen die ervoor gezorgd hebben dat het dorp Harfsen na de oorlog noordelijker werd herbouwd.
Veel oorlogsvoorwerpen liggen nog altijd vergeten op zolders, in schuren of kelders maar kunnen desondanks voor de organisatie van grote betekenis zijn. Particulieren met oorlogsvoorwerpen wordt gevraagd om voor regionale inventarisatie en eventuele expositie contact met de organisatie op te nemen. Gedacht kan worden aan militaire voorwerpen van de Canadese, Duitse en Nederlandse legers, zoals: helmen, uniformen, insignes, uitrustingsstukken, munitiekisten, etc. Verder is er ook belangstelling voor objecten die te maken hebben met het verzet, collaboratie, het dagelijkse leven in bezettingstijd en de bevrijding. Documenten, zoals brieven, affiches, foto's, etc. Alle reacties worden discreet behandeld. Voor inventarisatie, aanmeldingen, verhalen of tips of het vinden van een goed thuis voor uw oorlogsvoorwerp(-en) kunt u vrijblijvend contact opnemen met de organisatie: telefoon 06-51606500, e-mail: harfsen4045@gmail.com en/of: pietmeininger50@gmail.com.


Tot slot   
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.     
   
Met vriendelijke groet,    
Gerrit Groot Wassink    
Redactie Nieuwsbrief     
Terug naar de inhoud