Nieuwsbrief nr. 20: Canon Grafheuvels - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 20: Canon Grafheuvels

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2021

Nieuwsbrief De Elf Marken 2021 nr. 20


Canons van de Gemeente Lochem

Op  www.mijngelderland.nl/canons  zijn de canons van tal van Gelderse Gemeenten te vinden. Daaronder ook die van de Gemeente Lochem. De Canon van de gemeente Lochem is zo’n tien jaar geleden voor het eerst samengesteld door de Historische Vereniging De Elf Marken en het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. In het afgelopen jaar is er door beide verenigingen nog eens kritisch naar gekeken. Er zijn onderwerpen bij gekomen en bestaande zijn soms aangepast of van doorverwijzingen voorzien.
Er zijn nu 47 korte verhalen over historische plekken, gebouwen, personen, gebeurtenissen en dergelijke. Het is zeer de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen. Als voorbeeld laten we u hier kennis maken met een van die canons, namelijk die over 4500 jaar oude grafheuvels.

Grafheuvels
De grafheuvels zijn het zichtbare bewijs van vroege bewoners in het gebied dat nu de gemeente Lochem is. Ze stammen uit de bronstijd. Met de bronstijd, vanaf 4.500 jaar geleden, begon onder invloed van volken die hierheen kwamen een periode met nieuwe landbouw en veeteelt methoden, introductie van het metaal, van paarden en wagens, en met intensieve handelscontacten dwars door Europa. Deze volken brachten hier ook de Indo-Europese talen.

Scheuterdijk en Stopsdijk
Van die grafheuvels zijn er in onze gemeente nog maar twee goed herkenbaar (en officieel als monument beschermd), één bij de Scheuterdijk in Eefde en één aan de Stopsdijk bij Almen. Mogelijk zijn er meer en het moeten er zelfs tientallen geweest zijn. In de negentiende eeuw zijn er veel opgegraven en daardoor verdwenen. Bij de opgravingen zijn urnen gevonden en bronzen voorwerpen. Die zijn nu opgenomen in museumcollecties elders of in privécollecties.

                     De grafheuvel aan de Stopsdijk

Wilt u het volledige verhaal over deze grafheuvels lezen, ga naar onderstaande url of klik op link
www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/lochem/grafheuvels-in-almen-en-eefde
Tot slot
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.  
 
Met vriendelijke groet,  
Gerrit Groot Wassink  
Redactie Nieuwsbrief   
Terug naar de inhoud