Nieuwsbrief nr. 01 Weefgetouw - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 01 Weefgetouw

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2021

Nieuwsbrief 01
6 januari 2021

Het nieuwe jaar is begonnen
 
De oliebollen zijn op. Aan het laatste glas champagne hebben we nog slechts een vage herinnering. Het oude jaar met al zijn corona-beperkingen proberen we snel te vergeten. We kijken vooruit naar het nieuwe jaar.
Het bestuur van De Elf Marken wenst al zijn vrijwilligers en leden een gelukkig en gezond 2021.
We realiseren ons dat we ook in het nieuwe jaar met beperkingen te maken zullen krijgen. De vaccinaties tegen Covid19 zijn weliswaar begonnen, maar de pandemie is daarmee nog niet bedwongen. Voorlopig zitten we nog in een lockdown.

Het Jumbo plaatjesboek
Jumbo heeft de plaatjesactie afgesloten. Mede door de geweldige ruilservice van Jumbo hebben meer dan 1000 personen een compleet boek weten samen te stellen. Inmiddels heeft Jumbo alle resterende plaatjes en boeken aan De Elf Marken geschonken. De Elf Marken zal proberen om in de komende tijd nog zoveel mogelijk mensen aan een compleet boek te helpen. Zodra de corona-situatie dat toestaat zullen we u over onze actie(s) informeren.
Hebt u al een compleet boek en nog een aantal plaatjes over, dan zou het fijn zijn als u deze bij een van onze bestuursleden inlevert. Daarmee kunnen wij straks meer mensen blij maken.

Weefgetouw
De Elf Marken is de eigenaar van een groot en zwaar weefgetouw. Dit museumstuk van zwaar eikenhout is ongeveer 150 jaar oud. Het heeft een aantal jaren geleden in het Tramhuis gestaan. Omdat het soms een sta in de weg was is het destijds verhuisd naar het museumgedeelte van Restaurant De Kribbe aan de andere kant van de IJssel. De nieuwe uitbater van De kribbe heeft recent aangegeven dat hij graag van het weefgetouw af wil. Er is inmiddels een tijdelijke opslag voor het weefgetouw gevonden. Maar we zoeken nog naar een definitieve plek, bij voorkeur in een museale omgeving. Mocht een van de lezers van deze nieuwsbrief een goed idee hebben voor een geschikte locatie, neem dan even contact op met Henk Hietbrink, tel. 06-13673153 of e-mail henkhietbrink49@gmail.com

Tot slot
 
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen gelezen hebt. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.
 
 
Met vriendelijke groet
Gerrit Groot Wassink
Redactie Nieuwsbrief
Terug naar de inhoud