Nieuwsbrief nr. 06: Almense mummies - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 06: Almense mummies

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2021

Nieuwsbrief De Elf Marken 2021 nr. 06
22 maart 2021


Almense mummies
Wie aan mummies denkt, denkt aan het oude Egypte. Maar wist u dat hier in de grafkelder van ons eigen Almen ook hele bijzondere mummies liggen? In de grafkelder onder de Hervormde kerk van Almen liggen 18 zeer goed bewaard gebleven lichamen. En dat is uniek, want in Nederland zijn maar twee andere plaatsen bekend met gemummificeerde lichamen: het Friese Wieuwerd en Tholen in Zeeland.  

Hoog tijd om de Almense mummies wat meer bekendheid te geven. De grafkelder van de kerk in Almen is iets meer dan vijf meter lang en vier meter breed. Er liggen 18 kisten van bewoners van de landgoederen De Ehze en Het Hulze, die daar in de 18de en 19de eeuw zijn bijgezet. “Voorname mensen”, aldus Joost Dijksman, inwoner van Almen en zeer geïnteresseerd in de mummies, “want gewone mensen werden natuurlijk niet in een grafkelder bijgezet.” Hij weet te vertellen dat de lichamen niet zijn gebalsemd, zoals wel bij Egyptische mummies het geval is, maar door de lucht zijn gedroogd. Aan weerszijden van de kelder zitten twee ventilatie-openingen met tralies, waardoor constant frisse lucht wordt aangevoerd. Door die droge luchtstroom zijn de lichamen in de kisten niet vergaan, maar ingedroogd tot mummies. Ook de kleding is goed bewaard gebleven, zo blijkt uit ooggetuigenverslagen.Onlangs heeft Archeologisch en Cultuurhistorisch Adviesbureau Aestimatica een verkennend onderzoek gedaan naar de grafkelder en zijn bijzondere inhoud. Onderzoeker Norbert Eeltink noemt de Almense mummies in zijn rapport “uniek met een zeer hoge wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde.”

Maar de kelder ligt vol met stof, bladeren en ander straatvuil en moet nodig schoongemaakt worden door een expert. Daarom hebben Joost Dijksman en een aantal andere geïnteresseerde inwoners van Almen een comité opgericht om die schoonmaak en verder onderzoek te bekostigen, want zulke bijzondere mummies verdienen niet alleen een schone en eervolle rustplaats, maar ook een naam. De uitkomsten van het onderzoek kunnen in museum STAAL gepresenteerd worden, terwijl de lichamen in de grafkelder verder ongestoord en eeuwig kunnen rusten in vrede.  

Het comité heeft een offerte ontvangen voor het schoonmaakwerk. Inclusief B.T.W. bedragen de kosten € 3365, –. Hoewel meerdere instanties toezeggingen gedaan hebben om in de kosten bij te dragen, ontbreekt er nog een aanzienlijk bedrag. U kunt het comité financieel steunen door een donatie te doen op de bankrekening van Kerkelijkbeheer Almen: NL13RABO0301401810, onder vermelding van grafkelder

Voor een rapportage op omroep Gelderland zie https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6759055, of klik hier

Tot slot
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.   
 
Met vriendelijke groet,  
Gerrit Groot Wassink  
Redactie Nieuwsbrief  
 
 
Terug naar de inhoud