Niuewsbrief nr. 19: RaboClubSupport - Bewaking - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Niuewsbrief nr. 19: RaboClubSupport - Bewaking

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2021

Nieuwsbrief De Elf Marken 2021 nr. 19
 
Heel goed nieuws
 
De resultaten van de RaboClubActie zijn bekend gemaakt. De Elf Marken mag binnenkort € 620,13 in ontvangst nemen. Dat is bijna € 100 meer dan vorig jaar. Heel veel van onze leden - die ook Rabo-lid zijn - hebben hun stem op De Elf Marken uitgebracht. Daarvoor hartelijke dank.

We kunnen gerust stellen dat dit een bijzonder goed resultaat is. In de gemeente Lochem deden 129 verenigingen mee. Daarvan scoorden slechts vier verenigingen beter dan De Elf Marken. Binnen ons werkgebied de oude gemeente Gorssel was dat slechts één vereniging. Alleen Dorpshuis Hoeflo in Harfsen deed het beter dan De Elf Marken. Onze complimenten gaan daarom ook naar de Harfsenaren die zowel op Dorpshuis Hoeflo als De Elf Marken hebben gestemd.
 
 
Heel oud nieuws

25 november 1829: Eén Veldwachter
In de Gemeenteraadsvergadering van 25 november 1829 werd een belangrijk besluit genomen:  
“dat men eenen Veldwachter die zich uitsluitend bezig houdt, genoegzaam voor deze gemeente acht, gelijk voorheen slechts één politiebediende binnen deze gemeente is gestationeerd geweest”.  
Verder werd aan oud-veldwachter Gerrit Jan Zaleman pensioen verleend van ƒ 65,- ’s jaars, “onder verpligting van zoveel zijn hoge jaren zulks toelaten nog ten dienste van de gemeente werkzaam te blijven”.
Zaleman overleed op 12 maart 1835 op het Holtmark te Almen in de leeftijd van zeventig jaren. Hij was geboren in Aalten. In zijn plaats was in 1929 benoemd als veldwachter Derk Jan van der Mey op een salaris van ƒ 185 per jaar; aan kleding mocht hij nog ƒ 25.- per jaar besteden.
Eén veldwachter voor de hele gemeente, het is haast niet te geloven, terwijl zo’n man te voet langs alle dorpen moest. Dat een veldwachter onmogelijk de hele gemeente dag en nacht kon bewaken blijkt wel uit de hierna genoemde verordening van een paar maand later.

17 februari 1830: Zesendertig Nachtwakers
In de gemeenteraadsvergadering van 17 februari 1830 werd een Verordening op Nachtwaken vastgesteld. De gemeente was daarbij verdeeld in vijf districten:
Dorp Gorssel, met twee wachten
Dorp Almen, met één wacht
Buurtschap Epse, met twee wachten
Buurtschap Harfsen, met twee wachten
Buurtschap Eefde, met twee wachten
Iedere wacht bestond uit vier manschappen die moesten patrouilleren tussen tien uur ’s avonds en vier uur ’s morgens en wel op een aangegeven route, gewapend met pieken of snaphanen (geweer met vuursteenontsteking).

Opgeroepen werden alle mannelijke ingezetenen van 18 tot 60 jaar. Zij mochten zich niet onttrekken aan deze diensten. Bij lichaamsgebreken of ziekte moest voor een vervanger worden gezorgd. Dit gold ook voor weduwen of ongehuwde vrouwen als ze gezinshoofd waren. In de hele gemeente Gorssel liepen dus ’s nachts 36 mannen rond voor de bewaking van have en goed. Dit verklaart ook waarom de gemeenteraad één veldwachter voldoende vond.  

 
 

 


Tot slot
 
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.  
 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerrit Groot Wassink  
Redactie Nieuwsbrief   
 
 
 
  
 
  
 
Uitschrijven:     
 
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com     
Terug naar de inhoud