Nieuwsbrief nr. 21: Schenkingen - Expositie - Sluiting kerken - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nr. 21: Schenkingen - Expositie - Sluiting kerken

Publicaties > Nieuwsbrieven > 2021

Nieuwsbrief De Elf Marken 2021 nr. 21

Schenkingen
Indrukwekkende gift
Een paar maanden geleden mocht onze vereniging geheel onverwacht een schenking van € 1000 in ontvangst nemen. Daar zijn we natuurlijk bijzonder blij mee, niet alleen vanwege het hoge bedrag, maar ook dat er mensen zijn die het werk dat de vele vrijwilligers van De Elf Marken nu al bijna 40 jaar lang verrichten waarderen.
Ludieke gift
In de laatste bestuursvergadering werd ook melding gemaakt van een (veel bescheidener) gift van een Zutphenaar, die zich daarmee verontschuldigde voor de Zutphenaren die in 1784 het graf van Johan Derk van der Capellen tot den Pol opbliezen.  

Expositie
De Expositie over Johan Derk van der Capellen mag zich verheugen in een brede belangstelling. Vanuit alle delen van het land komen zeer geïnteresseerde mensen uitgebreid kijken naar deze prachtige expositie. De expositie zal een dezer dagen nog wat aangevuld worden. Bovendien is besloten om de periode te verlengen tot eind februari 2022.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het Tramstation: iedere dinsdag van 14 - 16 uur en iedere donderdag en vrijdag van 10 - 12 uur.

Sluiting kerken Epse en Joppe groot verlies
Pasgeleden is het voornemen om de kerken in Epse en Joppe op termijn te sluiten bekend geworden. De komende tijd zal hierover uiteraard nog heel veel gesproken worden, maar dat er een einde komt aan de erediensten in deze kerken lijkt wel zeker. De discussie zal meer gaan over een mogelijke toekomstige bestemming van deze gebouwen. Wat de uitkomst hiervan ook zal zijn, dat het op een groot verlies de gehele gemeenschap van Epse en Joppe zal uitdraaien, lijkt wel aannemelijk.  
Joppekerk
De indrukwekkende Joppekerk is meer dan 150 jaar geleden gebouwd door de adelijke familie Van Hövell tot Westerflier en Wezenveld.  Deze room katholieke familie had in 1853 Huis ’t Joppe gekocht en besloot al snel om een kerk te bouwen. Deze kwam in 1863 gereed. Ter gelegenheid van het 150-jarige jubileum werd drie jaar geleden het prachtige boek “150 Jaar kerk in Joppe” uitgegeven. Hierin staat alles te lezen over achtergrond van de bouw van de kerk, van het beeldhouwwerk en het befaamde orgel.
Epserkerk
De kerk in Epse ziet er weliswaar minder indrukwekkend uit dan die in Joppe, maar voor de protestantse kerkleden is ze van even groot belang. In 1927 werd de eerste steen voor deze kerk gelegd door freule S.C. van der Felz. Tot dan toe waren de Epsenaren aangewezen op de Bergkerk in Deventer. Voor veel mensen was de afstand kennelijk bezwaarlijk, want bij de eerstesteenlegging sprak Ds. Ter Haar de woorden: “als de berg niet naar Mohamed komt, moet Mohamed maar naar de berg komen”.

                     
                       De indrukwekkende kerk van 't Joppe


Tot slot
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.  

Met vriendelijke groet,
Gerrit Groot Wassink
Redactie Nieuwsbrief  
Terug naar de inhoud